S investovaním je spojené riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej čiastky a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej čiastky. Ciele investičnej politiky investičných fondov nemusia byť dosiahnuté aj napriek vynaloženiu odbornej starostlivosti. Pred každou investíciou do investičných fondov je žiaduce prečítať si prospekt, kľúčové informácie pre investorov a polročnú a ročnú správu o hospodárení. Doterajší ani propagovaný výnos (HB Reavis Real Estate Investment Fund, podfondu HBR CE REIF) nie je zárukou budúceho výnosu. Viac informácii tu: https://cereif.hbreavis.com/sk/pravne-informacie/.

Vyplatené dividendy a historické ceny akcií

Dividenda

EUR per share
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Historická cena akcií

Historické ceny akcií si môžete pozrieť tu.

S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Dividenda

EUR per share
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Historická cena akcií

Historické ceny akcií si môžete pozrieť tu.

S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Dividenda

EUR per share
S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.

Historická cena akcií

Historické ceny akcií si môžete pozrieť tu.

S investovaním je spojené riziko. Zoznam rizík je dostupný tu.